خدمات بورسی

موسسه تدبیرحساب آسیا خدمات ویژه ای به شما ارائه می دهد که دیگر نگران مشکلات بورسی و همچنین سامانه های در گاه ملی مجوزها (سامانه جامع تجارت ،سامانه مودیان مالیاتی ،سامانه جامع انبارها،سامانه بهین یاب ،سامانه جام و…)ین خدمات شامل مشاوره در خصوص خدمات کارگزاری ها در ارتباط با بورس کالا ، بورس انرژی ، بورس اوراق بهادار ، تهیه و تکمیل مدارک قبل از اخذ کد بورسی ، انتخاب کارگزار متناسب با نوع فعالیت و هزینه پایین تر  جهت انجام معامله است